De rol van gemeentes en de relatie met haar bewoners is aan het veranderen. Hoe kom je tot een nieuw model waarin bewoners, gemeente en professionele organisaties, constructief en efficiƫnt samenwerken?


Samen werken

Gemeentes krijgen meer taken en moeten tegelijkertijd bezuinigen. Het van bovenaf opleggen en uitvoeren van plannen werkt niet meer. Bewoners willen graag meer ruimte voor eigen initiatief maar hebben wel behoefte aan een gemeente die ze helpt en ondersteunt. Er is behoefte aan een nieuwe manier van samenwerken. Maar hoe ziet zo’n samenwerking er dan uit en hoe richt je samenwerking zodanig in dat het maatschappelijk en economisch verantwoord is?

Kleine stappen, snel resultaat

Samen met drie andere betrokken ondernemers heeft BM-Change DoenWerktBeter opgericht. Onze filosofie is dat een continue proces van kleine stappen snel zichtbaar resultaat oplevert en er snel gereageerd kan worden op veranderende behoeften van betrokken partijen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat betrokken partijen als gelijkwaardig gezien worden en iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie.


Onsulvenhout

Om te kijken of er vanuit dorpen en wijken interesse was voor het DoenWerktBeter concept is er een eerste proef opgezet in het dorp Ulvenhout, gemeente Breda. Met een mix van online en offline communicatie en evenementen zijn actuele thema’s bij de bewoners onder de aandacht gebracht. Dit ter ondersteuning van werkgroepen bestaande uit lokale bewoners die al langer met deze thema’s aan het werk zijn.

Kosten en baten

Tegelijkertijd is BM-Change gestart met het onderzoeken of er een duurzaam en schaalbaar business model rondom DoenWerktBeter te bedenken is. Er zijn veel hyperlokale initiatieven maar weinig daarvan hebben een duurzaam business model. Voor DoenWerktBeter zijn verschillende scenario’s opgesteld en deze worden momenteel onderzocht. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar een manier om maatschappelijke en economische baten inzichtelijk te maken voor gemeente en professionele organisaties.

 

Voor meer informatie kijk op www.doenwerktbeter.nl of op www.onsulvenhout.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren