Binnen het Horizon2020 programma doen meerdere Europese projecten onderzoek naar slimme watersystemen. Hoe zorg je ervoor dat er geen werk dubbel wordt gedaan en het rendement van de Europese subsidies maximaal is?


Water in Europa

Toegang tot schoon en voldoende drinkwater is een basisbehoefte en een belangrijk thema in Europa. De Europese Commissie ondersteunt dan ook verschillende projecten die onderzoek doen naar slimme watertechnologie├źn die mensen en bedrijven moet helpen zuiniger met water om te gaan. Er is geen overkoepelend onderzoeksprogramma dat deze projecten met elkaar verbindt. Hoe zorg je ervoor dat de individuele projecten geen werk dubbel doen, onderzoeksresultaten delen en waar mogelijk samenwerken?


ICT4Water stand in ICT2015 paviljoen in Lissabon

Samenwerking tussen Europese Commissie, projecten en organisaties

ICT4Water is als cluster ontstaan doordat de Europese Commissie zag dat er overlap was in activiteiten tussen de verschillende projecten. Om kennisdeling tussen de projecten te stimuleren zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Een drietal organisaties, waaronder BM-Change, heeft dit verder uitgebouwd en heeft een website, nieuwsbrief en social media opgezet om ook een digitaal platform te hebben waar projecten elkaar kunnen vinden. Ook organiseert het cluster samen met de Europese Commissie een aantal evenementen per jaar waarop de aangesloten projecten elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf presenteren. De zichtbaarheid van het cluster is door deze activiteiten groter geworden en meer publieke water gerelateerde organisaties gingen de samenwerking met het cluster aan.


Toekomststrategie van ICT4Water

Met de groei van het cluster werd ook de noodzaak groter om de onderliggende organisatie te professionaliseren. Om mee te doen aan grote evenementen en beurzen was budget nodig dat niet meer door individuele clusterprojecten gedragen kon worden. Ook was voor het voor de continuïteit van het cluster belangrijk om niet afhankelijk te zijn van een aantal select aantal clusterprojecten of de Europese Commissie. Wel wil het cluster laagdrempelig zijn voor nieuwe projecten en de aangesloten clusterprojecten een duidelijke stem geven in de verdere ontwikkeling van het cluster. BM-Change helpt mee met het ontwerpen van een business model wat past bij deze specifieke omgeving en situatie.

Voor meer informatie kijk op www.ict4water.eu

Bewaren

Bewaren

Bewaren