We zorgen dat business model innovatie werkt


Verbeteren van bestaande business modellen

Business model design

Ontwerpen actiegerichte bedrijfsstrategieën

Strategische innovatie

Vertalen van onderzoek naar waardeproposities

EU projecten

 

Business model design en strategie design

Methoden en tools

BM-Change maakt gebruik van de bewezen managementtools van Strategyzer©. De meest bekende zijn het Business Model canvas en het Waarde Propositie canvas. Deze tools hebben als kenmerk dat ze eenvoudig toe te passen zijn, resultaten zichtbaar maken en snel resultaat opleveren. Daarnaast maken we gebruik van tools uit het service design domein zoals customer journey maps, persona’s en stakeholder maps. Indien nodig ontwerpen we tools op maat zoals onze business model monitor.

Belangrijker dan de tools is de methodiek die hier achter zit. Business Model Generation is een ontwerpmethodiek voor business modellen die gebruik maakt van krachtige visuele- en creatieve technieken. BM-Change combineert Business Model Generation met de veranderingsmanagement methodiek van de Caluwé en met design thinking methodes. Deze combinatie van methoden en technieken zorgen voor een creatieve, mensgerichte, holistische en gestructureerde manier om een business model of strategie te ontwerpen, beheren en te innoveren en daardoor optimale waarde voor je klanten en je organisatie te creëren.

Aanpak

Het combineren van business en creativiteit. Creativiteit zorgt voor oplossingen waar niet eerder aan gedacht is. Feiten en structuur zorgen ervoor dat oplossingen haalbaar zijn en tot concrete meetbare resultaten leiden.

De mens centraal stellen. Business modellen en strategieën zijn er om waarde te creëren voor mensen. Door een grote diversiteit aan mensen te betrekken bij het ontwerpproces kom je tot betere oplossingen en zorg je voor betrokkenheid. Hoe hoger het draagvlak, hoe groter de slagingskans van een nieuw business model of strategie is.

Exploratief werken. Voor de meeste strategische vraagstukken is niet één beste oplossing. Strategische vraagstukken zijn complex, spelen zich af in een bewegend speelveld, hebben geen éénduidige probleemeigenaar en bestrijken meerdere domeinen zoals sociaal, technisch en economisch. Kant en klare oplossingen werken hier niet. Wat wel werkt is een gestructureerd proces waarbij de nadruk op leren ligt. Leren door te doen.

Resultaat

Tijdens de uitvoering van een strategie of de implementatie of aanpassing van een business model wordt pas duidelijk of de beoogde doelen worden gehaald. Door medewerkers, klanten en eindgebruikers al vroeg in het ontwerpproces te betrekken, is de kans op een succesvolle implementatie zeer groot en zijn risico’s geminimaliseerd.

Business model design gaat over meer dan winst maximaliseren en kosten minimaliseren. De nadruk ligt op waardecreatie voor zowel de klant als de organisatie en het ontdekken van de intrinsieke behoeften van klanten. Hierdoor zal de sensitiviteit en het aanpassend vermogen van de organisatie toenemen en je organisatie efficiënter om kunnen gaan met veranderingen in de business context.

Tijdens het ontwerpproces worden ideeën, concepten en prototypes vastgelegd in woord en beeld. Visualisaties van business modellen en strategieën worden gebruikt om deze breder binnen de organisatie te communiceren en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren