Het testen van business modellen binnen het DR-BOB project

Het toepassen van Demand Response (DR) in clusters van gebouwen kan de noodzaak voor grootschalige investeringen voor de productie van energie en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk verminderen. Voorbeelden van clusters van gebouwen zijn ziekenhuiscomplexen, appartementen of bedrijvenparken, eigenlijk elke plek met een geconcentreerde vraag naar energie. De gerealiseerde besparingen kunnen terugvloeien naar de gebouweigenaren in de vorm van lagere energierekeningen en iedereen profiteert van de voordelen die dit heeft voor het milieu. Het Europese onderzoeksproject DR-BOB integreert en test technologieën en technieken die DR in clusters van gebouwen mogelijk maken. Eén van de doelen van het project is om business modellen te ontwikkelen op basis van de oplossingen van het DR-BOB project. (meer…)

Van bedrijfsvisie naar productstrategie

Een klant vroeg laatst om te helpen met het opstellen van een productvisie en strategie voor hun haven informatiesysteem dat zowel intern als door externe klanten gebruikt werd. Normaal houd ik me meer bezig met bedrijfsstrategie maar het was interessant om te kijken hoe deze twee zich tot elkaar verhouden. Wat duidelijk werd was het belang van het afstemmen van de bedrijfsvisie ende productvisie en het opstellen van een productstrategie die zowel waarde creëert voor de verschillende gebruikersgroepen als voor het havenbedrijf. (meer…)

Trend gedreven business model innovatie

Er zijn verschillende manieren om je bedrijf te innoveren en voor je klanten relevant te blijven. Eén manier is trend gedreven business model innovatie. Kijk naar structurele veranderingen in de wereld om je heen en herken nieuwe manieren om waarde voor je klanten te creëren. Of naar manieren om nieuwe doelgroepen te bereiken. Door een goed begrip van je business model te combineren met een goed begrip van de gevolgen van relevante trends voor jouw bedrijf, kun je nieuwe kansen creëren.

 

(meer…)

Studio Bizqy: Co-creatie met Avans Innovative Studio

Binnen Avans Innovative Studio (AIS) werken interdisciplinaire teams van studenten samen met docenten en experts uit het bedrijfsleven aan praktijkgerichte oplossingen voor ondernemersvraagstukken. De teams zetten ideeën om in tastbare oplossingen. Ze onderzoeken, maken, testen, verbeteren en komen zo binnen 2 weken tot een werkend prototype.

BM-Change is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe online dienst genaamd Bizqy. Met Bizqy willen we MKB ondernemers helpen met het nemen van betere strategische beslissingen. Hoe Bizqy er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Eén van de vragen die we hebben was hoe je MKB ondernemers in beweging krijgt en ze over de toekomst van hun bedrijf kunt laten nadenken. Om hier ideeën voor op te doen is de samenwerking met AIS aangegaan.

(meer…)

Van applicatie naar waardepropositie

Binnen het Waternomics project wordt onderzocht hoe slimme water technologie, bedrijven en huishoudens kan helpen om efficiënter met drinkwater om te gaan. In zo’n technisch georiënteerd project is het van belang om de uiteindelijke gebruiker van een water informatiesysteem niet uit het oog te verliezen. Om de ontwikkelaars van slimme water applicaties te helpen hebben we een korte animatie gemaakt waarin de business context van één van de vier proefomgevingen duidelijk gemaakt wordt. Dit is een eerste stap naar het ontwikkelen van waardeproposities op basis van de technische resultaten van het Waternomics project.

(meer…)

Help, de CEO sterft uit!

Wie kent de bareeldraaier, pluimgraaf of letterzetter nog? Beroepen uit het verleden waar door nieuwe technologie of veranderingen in de samenleving geen vraag meer naar is. Welke beroepen van vandaag kunnen we over 20 jaar alleen nog maar op de ambachtenmarkt of in het museum bewonderen? Hieronder een aantal beroepsgroepen die de komende jaren in aantal zal afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. (meer…)

Goedlopende sportzaak

Met haar Teamline oplossing verzorgt Van Gool sport & camping de in- en verkoop van clubkleding voor lokale sportverenigingen. Zo ook voor atletiekvereniging Achil’87.  Toen de omzet van hardloopschoenen achterbleef, zijn ze gaan luisteren naar de leden van deze club. Mede door de inzet van ambassadeurs hebben ze de leden naar hun winkel weten te krijgen en de omzet kunnen verzesvoudigen. Dit artikel laat zien op welke wijze van Gool zijn business model heeft aangepast aan de specifieke wensen van de loopsport.    (meer…)

Op de radar: Open Data

In “Op de radar” kijk ik naar ontwikkelingen die op ons af komen. In deze editie kijk ik naar het fenomeen “Open Data”, het nieuwe beleid van overheden om verzamelde informatie voor iedereen ter beschikking te stellen. Wat houdt het in, wat betekend het voor jou als ondernemer en zou je zelf ook voordeel kunnen halen uit het publiceren van informatie die nu binnen de muren van je onderneming blijft. (meer…)

De glimlach van een klant

Eén van de meest in het oog springende onderdelen van je business model is de waarde propositie, je product of dienst waarmee je de markt op gaat. Jouw product of dienst helpt je klant met het bereiken van een bepaald doel. Een bakker levert brood en zorgt ervoor dat we elke dag te eten hebben. Ook levert hij gebak zodat we iets lekkers in huis hebben wanneer we iets te vieren hebben. Dat is de basis van zijn business model. Hij levert iets waar zijn klant behoefte aan hebben. Maar je kunt ervoor zorgen dat je propositie nog beter aansluit bij je klanten. (meer…)

In 3 stappen naar een nieuw business model

Business modellen staan de laatste jaren, terecht, meer in de belangstelling. Een goed business model zorgt ervoor dat je als organisatie onderscheidend en concurrerend bent. Maar ook business modellen hebben een uiterste houdbaarheidsdatum. Kijk bijvoorbeeld naar de muziekindustrie of de melkveehouderij  in Nederland. Er komt een moment dat je je business model moet gaan verbeteren of vernieuwen. Maar hoe doe je dat dan? (meer…)