Het testen van business modellen binnen het DR-BOB project

Het toepassen van Demand Response (DR) in clusters van gebouwen kan de noodzaak voor grootschalige investeringen voor de productie van energie en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk verminderen. Voorbeelden van clusters van gebouwen zijn ziekenhuiscomplexen, appartementen of bedrijvenparken, eigenlijk elke plek met een geconcentreerde vraag naar energie. De gerealiseerde besparingen kunnen terugvloeien naar de gebouweigenaren in de vorm van lagere energierekeningen en iedereen profiteert van de voordelen die dit heeft voor het milieu. Het Europese onderzoeksproject DR-BOB integreert en test technologieën en technieken die DR in clusters van gebouwen mogelijk maken. Eén van de doelen van het project is om business modellen te ontwikkelen op basis van de oplossingen van het DR-BOB project. (meer…)

Testing business models in the DR-BOB project

Demand Response (DR) in blocks of buildings can reduce the need for investment in electricity production & transportation. Blocks of buildings can be hospitals, apartments or business parks, basically anywhere with a concentrated demand for energy. These savings can be passed onto building owners in the form of lower bills and the environmental benefits are shared by all. The European research project DR-BOB, is integrating and testing the technologies and techniques required for demand response in blocks of buildings. One goal of the project is to develop viable business models for the DR-BOB solutions. (meer…)

Van bedrijfsvisie naar productstrategie

Een klant vroeg laatst om te helpen met het opstellen van een productvisie en strategie voor hun haven informatiesysteem dat zowel intern als door externe klanten gebruikt werd. Normaal houd ik me meer bezig met bedrijfsstrategie maar het was interessant om te kijken hoe deze twee zich tot elkaar verhouden. Wat duidelijk werd was het belang van het afstemmen van de bedrijfsvisie ende productvisie en het opstellen van een productstrategie die zowel waarde creëert voor de verschillende gebruikersgroepen als voor het havenbedrijf. (meer…)

Business design in a joint research project – The Waternomics case

In the past three years BM-Change partnered in the Waternomics project. In this EU-funded project, a consortium of three Universities, an Italian airport, a Greece municipality and four SME’s researched how smart water systems could help households and businesses with managing drinking water more efficiently. The goal of BM-Change was to help maximising the economic impact of the project. With the creation of spin-off company iSensit, plans for a joint venture in Southern Europe and collaboration with Simaxx, a Dutch Smart Building platform provider, this mission has been accomplished. (meer…)

Trend gedreven business model innovatie

Er zijn verschillende manieren om je bedrijf te innoveren en voor je klanten relevant te blijven. Eén manier is trend gedreven business model innovatie. Kijk naar structurele veranderingen in de wereld om je heen en herken nieuwe manieren om waarde voor je klanten te creëren. Of naar manieren om nieuwe doelgroepen te bereiken. Door een goed begrip van je business model te combineren met een goed begrip van de gevolgen van relevante trends voor jouw bedrijf, kun je nieuwe kansen creëren.

 

(meer…)

BM-Change supports Smarter Buildings project

The Smarter Buildings project is developing a retrofit smart building solution that helps owners of older buildings with saving energy and water. The project is initiated by sensor company VTEC and smart building platform provider Simaxx and combines the Simaxx platform with water sensors and smart water applications developed in the European Research project Waternomics. The solution will be tested in a former police station, which has been transformed in a communal building for businesses in Eindhoven, the Netherlands. (meer…)

Studio Bizqy: Co-creatie met Avans Innovative Studio

Binnen Avans Innovative Studio (AIS) werken interdisciplinaire teams van studenten samen met docenten en experts uit het bedrijfsleven aan praktijkgerichte oplossingen voor ondernemersvraagstukken. De teams zetten ideeën om in tastbare oplossingen. Ze onderzoeken, maken, testen, verbeteren en komen zo binnen 2 weken tot een werkend prototype.

BM-Change is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe online dienst genaamd Bizqy. Met Bizqy willen we MKB ondernemers helpen met het nemen van betere strategische beslissingen. Hoe Bizqy er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Eén van de vragen die we hebben was hoe je MKB ondernemers in beweging krijgt en ze over de toekomst van hun bedrijf kunt laten nadenken. Om hier ideeën voor op te doen is de samenwerking met AIS aangegaan.

(meer…)

Improve, expand and renew

According to Drucker, entrepreneurs should only be working on improving, expanding and renewal of their business to remain competitive. The problem is that all three activities take place at the same time and can have conflicting interests. Thinking in business models helps aligning these activities and make sure they all contribute to the same goal, the survival of the organisation.

 

(meer…)