In 3 stappen naar een nieuw business model

Business modellen staan de laatste jaren, terecht, meer in de belangstelling. Een goed business model zorgt ervoor dat je als organisatie onderscheidend en concurrerend bent. Maar ook business modellen hebben een uiterste houdbaarheidsdatum. Kijk bijvoorbeeld naar de muziekindustrie of de melkveehouderij  in Nederland. Er komt een moment dat je je business model moet gaan verbeteren of vernieuwen. Maar hoe doe je dat dan? (meer…)

Ondernemen vanuit je business model

Osterwalder heeft met het boek “Business Model Generation” en het daarin beschreven business model canvas, het denken in en werken met business modellen toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Met het business model canvas beschrijf je aan de hand van negen bouwblokken hoe en voor wie je onderneming waarde creëert. Voor startende ondernemers is dit een handig hulpmiddel om te controleren of je aan alle onderdelen van het produceren en verkopen van je product of dienst hebt gedacht. Voor bestaande ondernemingen is het een instrument om te kijken of het huidige model nog toereikend is en op welke elementen het model eventueel verbeterd of vernieuwd zou kunnen worden. (meer…)