Een klant vroeg laatst om te helpen met het opstellen van een productvisie en strategie voor hun haven informatiesysteem dat zowel intern als door externe klanten gebruikt werd. Normaal houd ik me meer bezig met bedrijfsstrategie maar het was interessant om te kijken hoe deze twee zich tot elkaar verhouden. Wat duidelijk werd was het belang van het afstemmen van de bedrijfsvisie ende productvisie en het opstellen van een productstrategie die zowel waarde creëert voor de verschillende gebruikersgroepen als voor het havenbedrijf.

Zelf de regie in handen

Het ontwikkelteam werkt Agile en werd voornamelijk gestuurd door verzoeken voor nieuwe features vanuit de diverse gebruikersgroepen. Hierdoor kreeg de ontwikkelactiviteit een ad-hoc karakter en was het lastig om op een gestructureerde manier grotere wijzigingen zoals aanpassingen in de architectuur of user interface, door te voeren. Het team had behoefte aan kaders om beslissingen rondom de ontwikkeling van nieuwe features en gebruik van nieuwe technologieën te toetsen en zo meer grip te krijgen op de ontwikkeling van het systeem. In twee workshops is er een productvisie en strategie ontwikkeld die aansluit en bijdraagt aan de doelstellingen van zowel de eigen organisatie als van de verschillende klantorganisaties.

Productvisie in lijn met bedrijfsvisie

Allereerst is er gekeken naar hoe een haven van de toekomst eruit ziet en welke rol het haven informatiesysteem hierin heeft. Belangrijke bron van informatie hiervoor was de bedrijfsvisie waarin de belangrijkste trends waren uitgewerkt en waarin de toekomstige rol van de haven beschreven stond. Er is gekeken wat trends als digitalisering, autonome vaartuigen en logistieke ketensamenwerking voor invloed heeft op het haven informatiesysteem en wie de gebruikers van de toekomst zijn. Hieruit is een visiestatement opgesteld dat aangeeft hoe het team de toegevoegde waarde van het informatiesysteem in de haven van de toekomst ziet. Daarnaast heeft het team drie kernwaarden bepaald die richting geven bij het nemen van belangrijk e beslissingen.

Productstrategie met waarde voor klant en organisatie

RomanPinchler Product Vision Board with Value Proposition Canvas

Tijdens de tweede workshop is de initiële product strategie opgesteld. Hiervoor is in kaart gebracht welke gebruikers van het systeem gebruik maken en welke taken zij uit moeten voeren. Op basis hiervan zijn de belangrijkste features van het systeem geïdentificeerd. Het Value Proposition canvas is hiervoor een prima hulpmiddel gebleken. Als laatste is er gekeken hoe de features bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van de haven. Op deze manier is er een initiële product strategie ontwikkeld die zowel de klanten als ook het havenbedrijf dient.

Een gedeelde en levende visie en strategie

Om ervoor te zorgen dat de productvisie en strategie blijft leven onder het team en haar stakeholders, is deze op verschillende manieren vormgegeven. Zo is er de slogan die iedereen makkelijk kan onthouden, een poster die de visie en strategie visualiseert, het statement op één A4 waarin de kernwaarden en de productvisie verder toegelicht worden en het inspiratiedocument waarin samenhang tussen visie en strategie vastgelegd is samen met tips over hoe deze te valideren en up-to-date te houden. Hiermee is het mogelijk om de visie en strategie te delen en af te stemmen met management en gebruikers en te komen tot een gezamenlijke gedragen visie.

Heb jij ook behoefte aan een product visie en strategie die aansluit bij de bedrijfsstrategie en maximale waarde creëert voor jouw klanten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Credits:

Foto haven door RWO.org

Foto verrekijkers door Susanne Nilsson

Van bedrijfsvisie naar productstrategie
Getagd op:        

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *