Het testen van business modellen binnen het DR-BOB project

Het toepassen van Demand Response (DR) in clusters van gebouwen kan de noodzaak voor grootschalige investeringen voor de productie van energie en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk verminderen. Voorbeelden van clusters van gebouwen zijn ziekenhuiscomplexen, appartementen of bedrijvenparken, eigenlijk elke plek met een geconcentreerde vraag naar energie. De gerealiseerde besparingen kunnen terugvloeien naar de gebouweigenaren in de vorm van lagere energierekeningen en iedereen profiteert van de voordelen die dit heeft voor het milieu. Het Europese onderzoeksproject DR-BOB integreert en test technologieën en technieken die DR in clusters van gebouwen mogelijk maken. Eén van de doelen van het project is om business modellen te ontwikkelen op basis van de oplossingen van het DR-BOB project. (meer…)

Testing business models in the DR-BOB project

Demand Response (DR) in blocks of buildings can reduce the need for investment in electricity production & transportation. Blocks of buildings can be hospitals, apartments or business parks, basically anywhere with a concentrated demand for energy. These savings can be passed onto building owners in the form of lower bills and the environmental benefits are shared by all. The European research project DR-BOB, is integrating and testing the technologies and techniques required for demand response in blocks of buildings. One goal of the project is to develop viable business models for the DR-BOB solutions. (meer…)