Het toepassen van Demand Response (DR) in clusters van gebouwen kan de noodzaak voor grootschalige investeringen voor de productie van energie en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk verminderen. Voorbeelden van clusters van gebouwen zijn ziekenhuiscomplexen, appartementen of bedrijvenparken, eigenlijk elke plek met een geconcentreerde vraag naar energie. De gerealiseerde besparingen kunnen terugvloeien naar de gebouweigenaren in de vorm van lagere energierekeningen en iedereen profiteert van de voordelen die dit heeft voor het milieu. Het Europese onderzoeksproject DR-BOB integreert en test technologieën en technieken die DR in clusters van gebouwen mogelijk maken. Eén van de doelen van het project is om business modellen te ontwikkelen op basis van de oplossingen van het DR-BOB project.

In de eerste helft van het project zijn er twee business modellen ontworpen. Elk business model richt zich op een andere klantsegment en markt. Zonder deze modellen verder te testen blijven het ideeën op papier en is hun waarde beperkt. Binnen DR-BOB hebben we gekeken hoe we bewijs kunnen verzamelen dat deze nieuwe business modellen ook daadwerkelijk werken. Hiervoor hebben we  elementen van de business prototyping approach van ontwerpbureau IDEO gebruikt. Deze aanpak kijkt naar de aantrekkelijkheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid van een business model. Dit is gecombineerd met de business model test methode van Strategyzer. In de kern draait het bij het testen van business modellen om het identificeren van onderliggende aannames en het vinden van manieren om te testen of deze aannames al dan niet correct zijn. Wat we toegevoegd hebben is het identificeren van reguliere project activiteiten die geschikt zijn om de aannames onder de DR-BOB business modellen te valideren. Activiteiten die geschikt bleken waren pilots, stakeholder interviews, beurzen en conferenties. Op deze manier kunnen we onderdelen van de business modellen op een gestructureerde manier testen zonder dat het veel extra tijd en geld kost.

De drie ontwerp perspectieven van IDEO zijn getest met deze reguliere activiteiten. Natuurlijke momenten voor het testen van de DR-BOB business modellen waren:

Aantrekkelijkheid: In meerdere workshops hebben leden van het project samengewerkt met vertegenwoordigers uit het energiedomein en de vastgoed wereld. Door middel van vraaglijsten en interviews is er waardevolle informatie verkregen wat betreft de behoeften en pijnpunten die deze mensen hebben. Door het demonstreren van het DR-BOB platform, of onderdelen daarvan, op beurzen en congressen, konden bezoekers de oplossing direct aanvaren en direct feedback geven.

Uitvoerbaarheid: Het DR-BOB platform wordt tijdens vier pilots op verschillende locaties binnen Europa getest. Tijdens deze pilots wordt veel waardevolle kennis verzameld over de technische haalbaarheid van de oplossing, de integratie van het DR-BOB platform met bestaande systemen en de reacties van management en bewoners van gebouwen op het platform.

Haalbaarheid: Tijdens de pilots worden ook de kosten en baten van het platform gemeten. Kosten voor de installatie en onderhoud van het systeem worden bijgehouden, evenals de besparingen in termen van geld en energie.

Het test proces is nog gaande maar we weten nu al welke bouwblokken van de DR-BOB business modellen aan het eind van het project gevalideerd zijn en, net zo belangrijk, welke nog niet.


 

 

 

Activiteiten binnen het DR-BOB project zijn uitgevoerd in opdracht van R2M Solution.


 

 

Het DR-BOB project wordt mede mogelijk gemaakt door het EU Horizon2020 innovation programme onder Grant Agreement No. 696114

Het testen van business modellen binnen het DR-BOB project

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *