Binnen Avans Innovative Studio (AIS) werken interdisciplinaire teams van studenten samen met docenten en experts uit het bedrijfsleven aan praktijkgerichte oplossingen voor ondernemersvraagstukken. De teams zetten ideeën om in tastbare oplossingen. Ze onderzoeken, maken, testen, verbeteren en komen zo binnen 2 weken tot een werkend prototype.

BM-Change is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe online dienst genaamd Bizqy. Met Bizqy willen we MKB ondernemers helpen met het nemen van betere strategische beslissingen. Hoe Bizqy er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Eén van de vragen die we hebben was hoe je MKB ondernemers in beweging krijgt en ze over de toekomst van hun bedrijf kunt laten nadenken. Om hier ideeën voor op te doen is de samenwerking met AIS aangegaan.

Samen met AIS is een opdracht voor studio Bizqy opgesteld waar studenten twee weken aan konden werken. De ondernemersvraag is opgesteld als: “Ontwerp een hulpmiddel dat ondernemers laat nadenken over ‘overmorgen’. Doel is dat het de ondernemers handvatten biedt om zelf het gesprek aan te gaan over de toekomst en over de te voeren strategie en innovatie. Om focus aan te brengen is er voor gekozen om de opdracht specifiek op horeca ondernemers te richten.

Trends en innovatie in de horeca

Na de kick-off zijn twaalf studenten enthousiast aan de slag gegaan en hebben ze in drie groepen, drie verschillende ideeën uitgewerkt en getest. Twee externe experts hielpen de studenten aan kennis over horeca en innovatie. Trendgoeroe Chantal Verweij van de Inspiratiebrigade trad op als externe expert op het gebied van trends en innovatie. Ontwerper Maarten Wijnen van Uitzuid deelde zijn ervaringen met het werken met horecaondernemers. Daarnaast hebben de studenten zelf contact gezocht met horecaondernemers en de horecabond om hun ideeën te testen en input te krijgen.

De groepen zijn elk op geheel eigen wijze met de vraag aan de slag gegaan. Na twee weken hebben de drie groepen hun ideeën, concepten en prototypes gepresenteerd.

 

Bizqy business: Trendplatform

De groep Bizqy Business presenteerde een platform dat horecaondernemers helpt met het tijdig anticiperen op trends in de markt. Het prototype bestond uit een mock-up van een mobile applicatie en een, fysieke, verzamel map. Met de app kunnen ondernemers inzicht krijgen in de voor hun relevante trends. Daarnaast verbindt het onderliggende platform ondernemers en leveranciers, wat weer een interessant business model oplevert. De verzamelmap is bedoeld om trendrapporten die periodiek opgestuurd worden in op te slaan. Het idee is dat een map meer zichtbaar is voor de ondernemer en er zo meer momenten ontstaan waarop de ondernemer zich ervan bewust wordt dat hij of zij zich ook met de langere termijn toekomst van de zaak bezig moet houden.

Onlife: Miniatuur onderneming toont prestatie

Groep Onlife presenteerde een idee waarin sterk gebruik gemaakt werd van sensoren en data-analyse om de prestaties van een horecaonderneming real-time aan de ondernemer te laten zien. Als prototype was een restaurant op schaal nagebouwd dat in real time via led indicatoren en verkleurende lampen aan de ondernemer laat zien hoe de bezettingsgraad van het restaurant is en hoe die zich verhoudt tot vorige perioden en vergelijkbare horecazaken. Door een fysiek schaalmodel van de horecazaak te gebruiken worden de online en de echte wereld met elkaar verbonden.

Bizqy Wizqy: Inspiratie in een fles

Groep Bizqy Wizqy wilde het contactmoment tussen de vertegenwoordiger van Bizqy en de horecaondernemer gebruiken om een blijvend, inspirerend cadeau achter te laten. Dit idee hebben ze tot in detail uitgewerkt in de vorm van een fles waarin elk element een metafoor is voor een onderdeel van het bedrijf. De fles zelf staat voor het ontwerp ende uitstraling van de zaak, de kurk voor de inkomsten en uitgaven, het etiket voor het business model en de inhoud voor de mensen, de klanten en het personeel. Daarnaast wordt de ondernemer uitgedaagd om direct actie te ondernemen door een laagdrempelige opdracht uit te voeren die aan de fles bevestigt zit.

Nieuwe inzichten voor Bizqy concept

De eerste winst voor BM-Change zit inde nieuwe inzichten en inspiratie die de studenten gebracht hebben. Ideeën van buitenaf werken verfrissend en stimuleren om ook zelf met meer energie aan de Bizqy propositie te werken. Daarnaast zal gekeken worden welke onderdelen van de verschillende concepten verder uitgewerkt kunnen worden om onderdeel te worden van Bizqy of om elementen van Bizqy te toetsen op de markt. Al met al kijkt BM-Change terug op een geslaagde samenwerking.

Studio Bizqy: Co-creatie met Avans Innovative Studio
Getagd op:            

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *