Binnen het Waternomics project wordt onderzocht hoe slimme water technologie, bedrijven en huishoudens kan helpen om efficiënter met drinkwater om te gaan. In zo’n technisch georiënteerd project is het van belang om de uiteindelijke gebruiker van een water informatiesysteem niet uit het oog te verliezen. Om de ontwikkelaars van slimme water applicaties te helpen hebben we een korte animatie gemaakt waarin de business context van één van de vier proefomgevingen duidelijk gemaakt wordt. Dit is een eerste stap naar het ontwikkelen van waardeproposities op basis van de technische resultaten van het Waternomics project.

De verwachting is dat waterverbruikers minder water zullen gebruiken wanneer ze op het juiste moment informatie over hun waterverbruik, beschikbaarheid van water en waterbesparende maatregelen aangeboden krijgen. Om deze informatie te verzamelen wordt een water informatiesysteem ontwikkeld dat gebruik gemaakt van technieken zoals slimme  sensoren en meters, data collectoren en linked data analyse. Verschillende applicaties tonen deze informatie op het juiste moment aan de diverse gebruikers. Om inzichtelijk te maken hoe de wereld van deze gebruikers eruit ziet, is de volgende korte animatie gemaakt.

De animatie toont het gebruik van het waarde propositie canvas, zoals ontwikkeld door Strategyzer, om de applicaties die ontwikkeld worden voor de proefopstelling op Linate airport, in hun business context te plaatsen. De input voor de animatie is verkregen door gesprekken met medewerkers van Linate airport en door zelf ter plekke onderzoek te verrichten. De app ontwikkelaars maken in het verdere ontwikkelingstraject gebruik van personas om de apps zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de belevingswereld van een specifieke doelgroep.

Bewaren

Bewaren

Van applicatie naar waardepropositie
Getagd op:    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *