Er dreigt een wereldwijd tekort aan schoon drinkwater. De waarde van drinkwater is hoog maar de prijs is laag. Welke business modellen zijn er te bedenken om slimme water technologieën duurzaam en breed toe te kunnen passen?


Waterschaarste

Een groeiende wereldbevolking en klimaatveranderingen zorgen ervoor dat grote groepen mensen in de nabije toekomst geen toegang hebben tot voldoende schoon drinkwater. Water crisis staat op de derde plek van wereldwijde risico’s volgens een in 2017 verschenen rapport van het World Economic Forum. Onderzoek toont aan dat 20-40% van het drinkwater in Europa verspilt wordt.

Het Waternomics project

Waternomics is een Europees onderzoeksproject dat onderzoekt hoe informatietechnologie ingezet kan worden om bedrijven en huishoudens te helpen met het verminderen van hun drinkwaterverbruik. In dit project werken negen bedrijven en kennisinstellingen uit vier verschillende landen, aan de ontwikkeling van een water informatie platform. Binnen Waternomics doet BM-Change onderzoek naar exploitatiescenario’s en business modellen waarmee deze nieuwe technologie op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier ingezet kan worden.

 


Ad-libs, canvassen en interviews

Startpunt voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en business modellen was de combinatie van sensoren en informatiesystemen die binnen het project ontwikkeld werden. Er is gebruik gemaakt van het business model ontwerp proces van Strategyzer. Hierin is eerst onderzocht welke klantproblemen we met de nieuwe technologie zouden kunnen oplossen. Met behulp van brainstorm technieken, visualisatie, Ad-libs en het waardepropositie canvas, zijn meer dan twintig mogelijke proposities bedacht. Door op de markt te testen is er gekeken of er inderdaad een match tussen klantprobleem en oplossing was.

Impact bestaande business modellen

Ook is er gekeken naar de impact van slimme watertechnologie op het business model van drinkwaterbedrijven in Europa. Hieruit bleek dat vooral op het gebied van klantrelatie er grote verbeteringen mogelijk zijn. Resultaten zijn gepresenteerd op meerdere internationale congressen zoals de IAHR (presentatie) en het World Water congres (presentatie).

 


Onderzoek leidt naar nieuw onderzoek

Goed onderzoek roept nieuwe vragen op, zo ook in Waternomics. Zo is er voor akoestische lekkage detectie meer onderzoek nodig om te achterhalen of dit principe kan werken. Tijdens het project is er een zogenaamd research exploitatie plan opgesteld waarbij is vastgelegd welke partijen vervolgonderzoek gaan doen, wie eigenaar is van de technologie en voor welke partijen de resultaten van nieuw onderzoek van waarde kunnen zijn.

Marktkansen voor partners Waternomics

Op commercieel gebied zijn er meerdere samenwerkingsverbanden en een spin-off bedrijf opgericht om de ontworpen proposities na het project marktrijp te maken. De verwachting is dat in de komende jaren Waternomics technologie onderdeel zal zijn van nieuwe diensten op het gebied van duurzame gebouwen, ambient assisted living en slimme watersystemen.

Kerngegevens Waternomics:

Het Waternomics project heeft financiering gekregen van The European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) onder projectnummer 619660.

Voor meer informatie kijk op www.waternomics.eu

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren