Bedrijven en kennisinstellingen werken in toenemende mate samen aan het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technologieën die de basis vormen voor nieuwe producten en diensten. Het vertalen van gezamenlijke projectresultaten naar nieuwe waardeproposities en businessmodellen, vereist specifieke kennis en vaardigheden die BM-Change in huis heeft.

Een gezamenlijk onderzoeksproject begint bij de eerste uitwisseling van ideeën tussen mensen uit verschillende organisaties. Wat volgt is een vaak langdurig traject waarin het idee verder wordt uitgewerkt in een project voorstel, een consortium wordt gevormd en financiering wordt gezocht. Wanneer financiering is toegekend, kan het project worden uitgevoerd. Als het project succesvol is afgesloten kunnen de resultaten volgens de opgestelde exploitatieplannen verder worden ontwikkeld tot commerciële producten en diensten of als basis dienen voor vervolgonderzoek. Binnen BM-Change hanteren we onderstaand model om alle projectactiviteiten tijdig en goed uit te voeren en zo de economische impact van gezamenlijke onderzoeksprojecten te maximaliseren.

Om de economische impact van een gezamenlijk project zo groot mogelijk te maken dient er in elke fase te worden nagedacht over toekomstige business modellen, afspraken worden gemaakt over samenwerking na het project en intellectueel eigendom en te worden getoetst of gemaakte aannames correct zijn.

Pre-project fase

De basis voor samenwerking zit in de gedeelde visie. De visie verteld hoe je denkt dat de wereld van morgen eruit zal zien en welke positie je organisatie hierin verwacht in te nemen. Het is dus belangrijk om deze gedeelde visie expliciet te maken en te toetsen of iedere partner hier hetzelfde beeld bij heeft. Tijdens één of meerdere Shared Vision Sessies ga je samen met je partners onderzoeken hoe jullie gezamenlijke visie eruit ziet en wat de onderliggende aannames en drijfveren zijn. Door de visie te visualiseren heb je ook meteen een handig hulpmiddel om je ideeën met toekomstige nieuwe partners te delen.

Om de business impact van uw gezamenlijke onderzoeksproject te maximaliseren, dient het ontwerp van de business aspecten integraal in de projectaanpak meegenomen te worden. BM-Change kan u helpen met het vormgeven van de business model ontwerp activiteiten en exploitatie activiteiten binnen het projectvoorstel. Daarnaast helpen we om de project structuur en de project management structuur zodanig vorm te geven dat inhoudelijk onderzoek, pilot activiteiten, disseminatie en exploitatie activiteiten elkaar optimaal versterken.

Project fase

Om na afloop van het project de resultaten om te zetten in duurzame business, zullen er vanaf het begin van het project business ontwerp activiteiten moeten worden ontplooit. BM-Change faciliteert het business ontwerp proces en helpt op creatieve wijze met het vormgeven van nieuwe waarde proposities, business modellen, waardenetwerken, exploitatie scenario’s, markt strategieën en business ecosystemen.

Door middel van workshops, marktonderzoek en experimenten, worden project partners vanaf het eerste moment betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe business modellen en exploitatiescenario’s. Hierbij wordt nauw samengewerkt met externe marktpartijen en relevante instanties. Uitgangspunten zijn het denken vanuit de klant, snelle marktvalidatie en duurzame exploitatiescenario’s.

Post-project fase

Wanneer het project voorbij is blijkt in hoeverre de voorbereidende exploitatieactiviteiten succesvol zijn geweest. Het grootse risico is de zogenaamde Valley of Death. De projectresultaten zijn nog niet volwassen genoeg om als product of dienst op de markt gezet te worden, geld en middelen zijn schaars en plannen voor de doorontwikkeling van producten sneuvelen vroegtijdig. Om het risico op falen zo klein mogelijk te houden, biedt BM-Change begeleiding aan tijdens de uitvoering van de post-project exploitatie plannen.

BM-Change als project partner

BM-Change doet zelf ook onderzoek naar nieuwe methodieken voor business model innovatie, business ecosystemen, business transformaties en collaborative innovation. Dit onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd in domeinen waar een sterke ICT component aanwezig is zoals energie en water, e-health, en smart city zodat we een sterke band met de praktijk hebben.

Op dit moment is BM-Change als partner aangesloten bij meerdere Europese consortia en werkt het samen met Europese bedrijven en kennisinstellingen aan onderzoeksvoorstellen voor het Europese Horizon2020 programma.

Heeft u een interessant onderzoeksidee en zoekt u een partner die kan helpen met het ontwerp van nieuwe businessmodellen en exploitatiescenario’s, neem dan contact met ons op.

Kijk ook bij Waternomics en ICT4Water.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren