In “Op de radar” kijk ik naar ontwikkelingen die op ons af komen. In deze editie kijk ik naar het fenomeen “Open Data”, het nieuwe beleid van overheden om verzamelde informatie voor iedereen ter beschikking te stellen. Wat houdt het in, wat betekend het voor jou als ondernemer en zou je zelf ook voordeel kunnen halen uit het publiceren van informatie die nu binnen de muren van je onderneming blijft.

 

Open, tenzij

De beweging om overheidsdata publiekelijk te maken is begonnen in Engeland en de Verenigde Staten. Onder aanvoering van Tim Berners-Lee zijn de overheden in 2009 begonnen met het openbaar maken van niet privacygevoelige of strategische informatie. In 2011 heeft ook de Nederlandse overheid het web portaal data.overheid.nl opgericht om data verzameld door de Nederlandse overheid te publiceren. Denk hierbij aan gegevens over de overheid zelf (Rijksbegroting), verkeer (Nationaal Wegenbestand) of onderwijs (Examenkandidaten en geslaagden). Op Europees niveau wordt gesproken over een nieuwe richtlijn voor alle lidstaten waarin alle data standaard voor het publiek beschikbaar moet zijn tenzij er zwaarwichtige redenen zijn om dit niet te doen.

Transparantie en economische groei

Een kenmerk van Open Data is dat het vrij gebruikt en verder verspreid mag worden. Het idee hierachter is dat overheden op deze manier transparanter worden doordat voor iedereen inzichtelijk is wat de resultaten van elk ministerie zijn. Ook zou Open Data tot meer economische activiteit leiden doordat ondernemers nieuwe diensten kunnen ontwikkelen op basis van de beschikbare data. Rapporten spreken van een economische waarde van Open Data van 140 tot 200 miljard euro voor Europa, maar deze cijfers lijken wat optimistisch. Feit is wel dat overheden onderling efficiënter worden door data vrij beschikbaar te stellen en de onderlinge verrekening te laten vervallen. Er zijn echter nog maar weinig commerciële successen te melden. De bekendste en meest succesvolle dienst in Nederland die gebruik maakt van Open Data is Buienradar, die onder andere gebruik maakt van weersinformatie van verschillende Europese satellieten. Helaas is dit nog een uitzondering en blijkt het nog erg lastig om ondernemers en data aan elkaar te koppelen.

Ideeënkas

Samen met partners van het project Nederland Opent Data, is BM-Change nu bezig om Open Data toch succesvol in te zetten. Hierbij wordt niet uitgegaan van de beschikbare data maar van het probleem van de klant, in dit geval gemeentes in Nederland. Open Data wordt gebruikt om problemen binnen een gemeente aan het licht te brengen en per probleem wordt bekeken welke  data verder nodig is. Op basis hiervan kan er samen met burgers, ondernemers en andere belanghebbenden naar oplossingen worden gezocht. Binnenkort zal de Ideeënkas officieel gelanceerd worden.

 

Wat kun je als ondernemer met Open Data?

Er zijn een aantal aspecten van Open Data die interessant kunnen zijn voor ondernemers. Maak je op dit moment gebruik van overheidsdata, kijk dan natuurlijk of deze ook vrij beschikbaar is. Je kunt ook kijken hoe je je dienstverlening kunt verrijken met bijvoorbeeld beeldmateriaal uit het archief van Beeld en Geluid. Of kijk hoe je nieuwe diensten kunt creëren door informatie die alleen jij hebt, te combineren met Open Data.

Andersom kun je zelf ook informatie die je nu binnen je bedrijf houdt, vrij gaan geven. Dat kan informatie over leveranciers en de herkomst van je grondstoffen zijn, zodat je klanten weten dat je verantwoorde producten verkoopt. Of als bierbrouwer laten zien in welke cafés jouw bier getapt wordt. Dan is er altijd wel een creatieveling die een app bouwt waarmee het dichtstbijzijnde Bavaria/Grolsch/Heineken café te vinden is.

Bewaren

Bewaren

Op de radar: Open Data
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *